วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สถานตรวจสภาพรถเอกชน บางใหญ่ธนากร
ได้รับมาตรฐาน
จากกร­มการขนส่งทางบก
มีเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรง
ดูแลด้วยช่าง
ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับวุฒิบ­ัตร
จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว
สนใจ ตรวจสภาพรถ ต่อภาษีประจำปี
รับทำประกันภัยรถยนต์ ป. 1-ป.3
รับทำ พรบ. และ โอน ย้าย รถทุกชนิด

สนใจ. ปรึกษาฟรี Tel.02 920 4500

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น